Profesionální řízení stavebních projektů

Služby

Developerské řízení
Studie proveditelnosti
Ekonomické posouzení investice
Finanční modelování
Odborné posudky
development manažer
akviziční manažer
manažer pro rozvoj vztahů
obchodní manažer
Projektové řízení
Smlouva o dílo
Technické zadání investora
Harmonogram
Metodika řízení
správce stavby
projektový manažer
technický dozor
koordinátor BOZP
Cenové řízení
Výběrové řízení
Kontrola prostavěnosti
Změnové řízení
Rozpočet
Výkaz výměr
cenový manažer
rozpočtář
Metody řízení
Design-bid-build   |   Design & Build   |   Koncese (stavební)   |   Operate   |   Finance
Jsme členy České asociace konzultačních inženýrů
Konzultanti v našem týmu jsou členy

Projekty

Aktuální projekty v přípravě a ve výstavbě

V současné době probíhá pod naším vedením příprava a realizace například těchto zajímavých staveb:

Dokončené projekty

Následující stavby byly pod vedením našeho týmu úspěšně dokončeny:

Kde také působíme

Lokace dalších projektů, na kterých pracujeme.
Mapa projektů
Právě teď řídíme projekty v investiční hodnotě 14 mld. Kč
Sídlo:
Jinonická 1327/76a
Praha 5 - Košíře
150 00
Pobočka:
Návršní 2030/8,
Praha 4 - Krč
140 00
Top